Fohåndsstemme


Nå kan du allerede benytte deg av stemmeretten din ved å forhåndsstemme

20110817-220943.jpg
Mer info:

http://www.regjeringen.no/mobil/nb/dep/krd/kampanjer/valg/stortingsvalg/forhandsstemme.html?id=457115&ignoredevice=true
Comments are closed.