– Finn ut hva som er viktig for deg!


fabian

God mandag, alle sammen! Vi har tatt en prat med ordfører i Oslo, Fabian Stang, om stortingsvalget 2013, og betydningen av at unge mennesker bruker stemmen sin.

– Hvor viktig er det at unge mennesker bruker stemmeretten sin?

Jeg tror det er helt avgjørende for demokratiet vårt. Ikke bare fordi de unge stemmene er viktige, men fordi jeg tror man lettere fortsetter å bruke stemmeretten når man har gjort det én gang. Det finnes fremdeles mange land i verden der man ikke gjennomfører frie valg, og hvor mennesker havner i fengsel eller risikerer livet for å kreve stemmerett og et demokratisk samfunn. I år er det også stemmerettsjubileum for å markere at det er 100 år siden kvinner fikk allmenn stemmerett i Norge. For unge mennesker kan hundre år høres ut som en evighet, men jeg møter stadig mennesker som ble født da allmenn stemmerett var forbehold menn, og det setter ting i perspektiv.

Hva kan man gjøre for å inkludere de unge mer i politikken?

– Det gjøres allerede mye. Rapvalg er ett eksempel, og i Oslo har vi siden 1996 arrangert noe som heter Ungdommens bystyremøte, der over 100 delegater fra ulike elevråd, ungdomsråd og ungdomsorganisasjoner møtes for å diskutere politikk. Det ender alltid opp med at de vedtar fem saker som går til behandling i bystyret. Dessuten er det gledelig at partienes ungdomsorganisasjoner vokser. Jeg tror også at vi som er voksne må gå foran som gode forbilder, ved at vi forsøker gjøre politikk mer relevant for folk.

– Hvordan tror du en konkurranse som Rapvalg kan gjøre unge mer bevisste på sin stemme?

– Jeg tror det er viktig at alle forstår at de betyr noe, at deres stemme kan bli hørt. Når dyktige rappere, og andre musikere, beskriver livet slik de opplever det, så kan det være en veldig effektiv måte å kommunisere på. I det siste har Don Martin og Tommy Tee fått mye velfortjent oppmerksomhet for sin personlige kjærlighetserklæring til Oslo Øst og Groruddalen med låta “Nilsen”. Dette er folk som har jobbet med musikkformen i lang tid, og som jeg håper motiverer andre til å finne sitt eget uttrykk, sin egen stemme og røre andre med sin kunst.

– Hva er din oppfordring til unge velgere, i forhold til deltakelse, i forkant av valget i 2013?

– For meg er det aller viktigste at man bruker stemmeretten. Det er mange eksempler fra inn- og utland på jevne valg, der det har stått om bare noen få stemmer. Derfor;  finn ut hva som er viktig for deg. Les hva de ulike partiene mener, kontakt dem hvis det er noe du ikke forstår eller vil ha bedre forklart. Det er med politikk som med det meste andre – jo mer tid du bruker på det, jo morsommere blir det.

Sjekk ut de ulike partiprogrammene, og finn ut hva som er viktig for deg.

 Legg igjen en kommentar